Customised Business Simulations

Corporate Dynamics are o experiență vastă în dezvoltarea de simulări de business pe diverse teme, dintre care exemplificăm:

  • Process Management (Managementul proceselor)
  • Client experience
  • Financial Flows (Fluxuri financiare)
  • Simulări complexe

Simulările noastre

Simulările noastre sunt board based și oferă un grad ridicat de interacțiune. Interacțiunea este asigurată prin modul în care procesele care crează valoare adăugată devin efectiv ”vizibile” pe planșa de ”joc”. De asemenea, aceasta generează discuții directe între participanți privind deciziile și procesul decizional.

Ce se întâmplă într-o simulare

În cadrul unei simulări, participanții pot experimenta toate procesele din cadrul companiei, într-un mediu sigur în care deciziile lor nu au consecințe asupra afacerii. Mai mult, efectele deciziilor pot fi observate și măsurate imediat prin indicatori financiari sau KPI de altă natură, pe care participanții îi cunosc din operațiunile zilnice, deoarece simulările Corporate Dynamics sunt adaptate la indicatorii și jargonul specific al fiecăriei companii.

În design-ul unei simulări, experții noștri trec prin toate procesele firmei și le ”clonează”, în așa fel încât acestea să vină cât mai aproape de situațiile reale cu care participanții se întâlnesc în operațiunile de zi cu zi. În scop pedagocic, anumite procese pot fi minimizate aca importanță, pentru a concentra participanții asupra proceselor care influențează cât mai mult valoarea adăugată. Fiecare simulare pe care o dezvoltăm are un model matematic în spate pe baza căruia controlăm interacțiunile în cadrul jocului. Putem simula piețe închise sau libere cu sau fără competiție în care pot fi testate diferite scenarii de business.