Psihologia Socială a Riscului (SPoR)

Psihologia Socială a Riscului (SPoR) ne ajută să înțelegem cum relaționează oamenii și cum influențează aranjamentelor sociale deciziile pe care le luăm legat de risc.

Abordarea centrata pe om și utilizarea unor instrumentelor observaționale specific SPoR permit o analiza complexa a evenimentelor – accidente, incidente, evaluări de risc, și generarea unor masuri eficiente de prevenire.

Metodele și instrumentele pe care le utilizam în practica psihologiei sociale a riscului au la baza trei concepte fundamentale: Un creier, trei minți (1C3M), Straturile riscului (WS, HS, GS) și Procesul de ascultare ICues.

Mai jos se află o scurtă prezentare a acestora:

CUM GANDIM SI CUM LUAM DECIZII 

Un creier, trei minti – (1C3M)

Una dintre descoperirile importante ale cercetărilor actuale în neuroștiințe este că mintea noastră este incorporată la nivelul întregului corp și nu se rezumă la activitatea creierului. 

Creierul nu ia decizii în mod independent, ci mai degrabă găzduiește conversații între cele trei sisteme de autooperare ale organismului: endocrin, nervos și imunitar. Putem spune astfel că avem un creier și trei minți, și că deciziile se iau atât rațional cât și irațional, cu viteze diferite. 

Mintea 1 – este lenta și rațională și este responsabilă cu deciziile sistematice și logice.

Mintea 2 – este rapidă și se bazează pe gândirea euristică, și pe obiceiurile practice. Cea mai mare parte a deciziilor de aici nu implică alegerile raționale și gândirea analitică.

Mintea 3 – este foarte rapidă, automată; ne ajută să gândim intuitiv și non-rațional. Funcționează în regim inconștient, pe ‘’pilot automat’’.

Cele trei moduri în care mintea umană operează are implicații semnificative asupra modului în care evaluăm, abordam și administrăm riscul în viață noastră.

Cum cea mai mare parte a deciziilor se iau irațional și inconștient (appx 90%), este foarte util să înțelegem ce le influențează.

INFLUENȚA DECIZIILOR LEGATE DE RISC

Straturile riscului – Workspace, Headspace, Groupspace (WS, HS, GS)

Percepția și felul în care judecăm riscul are un caracter foarte personal.

Dacă vrei să îi ajuți pe oameni să nu își asume riscuri care duc la accidente, primul pas este să îi ajuți să înțeleagă ce le influențează felul în care judeca riscul.

Factorii care influențează modul în care judecăm și luăm decizii legate de risc se regăsesc în trei straturi: 

Workspace (WS) – aranjamentul fizic al locului de muncă, echipamente și unelte

Headspace (HS) – stratul pshihologic al mintii noastre și 

Groupspace (GS) – stratul social-cultural, al relațiilor sociale.

Logo, icon

Description automatically generated

Workspace (WS)

Cea mai mare parte a activității departamentelor SSM se regăsește în planul fizic, numit Workspace: audituri, inspecții de verificare a conformității și masuri de control al riscului din perspectiva  inginereasca, tehnologica și de designul sistemelor.

Când se rezuma doar la acest tip de acțiuni, profesioniștii safety ajung să fie percepuți drept polițiști ai non-conformității, iar comunicarea cu aceștia se reduce de cele mai multe ori la un monolog. 

Headspace (HS)

Aceasta este stratul psihologic al riscului. Că să înțelegem factorii de influență a riscului din acest spatiu, trebuie să observam credințele, presupunerile, euristicile, intuitile, biasurile și valorile, limbajul și ancorele, emoțiile și obiceiurile, punctele oarbe și obiectivele oamenilor. 

Aici se afla modul de gândire a oamenilor, percepțiile, emoțiile și credințele lor, modelele de gândire, euristici și intuiții, obiceiuri, experiențe anterioare, etc.

 Groupspace (GS)

O parte dintre factorii care ne influențează gândirea și deciziile se afla în exteriorul nostru și au legătură cu felul în care noi relaționam cu cei din mediul în care trăim și muncim. 

Acesta este spațiul social, al culturii organizaționale, cel care include valorile comune, încrederea, relațiile, validarea sociala, distragerile și întreruperile, puterea și jocurile politice, recunoașterea și pedepsele, limbajul, discursul și signalistica, obiceiurile colective, poveștile și eroii organizației.

INDICATORII RISCULUI

PROCESUL DE ASCULTARE ICues   

Cuvintele, discursul și  conversațiile dintre oameni în spațiul social sunt indicii prețioase ale modului în care oamenii relaționează și sunt influențați de către aranjamentele sociale. 

Indicatorii de risc pe care cineva poate să îi observe sau să îi audă, poartă numele de ICues.

Pentru a înțelege punctele de vedere existente, ce a fost și ce nu a fost spus, relațiile și semnificația verbala și vizuala a elementelor prezente într-o situație data este nevoie de un sistem semiotic.  

În acest sens, pentru analiza cauzelor accidentelor și stabilirea măsurilor corecte de prevenire, la Corporate Dynamics folosim ICue Listening Matrix.

Acest instrument ne permite cartografierea și reprezentarea grafică a conversațiilor, precum și înțelegerea tensiunilor existente între elemente.

* Conceptele, instrumentele si grafica SPOR sunt utilizate cu acordul autorului: Dr. Rob Long.

La cerere, Corporate Dynamics organizează cursuri și workshopuri de dezvoltare a abilitaților utilizare a ICue Listening Matrix.