safety culture due diligence

Ce este Due Diligence? Conform DEX, diligență înseamnă sârguință, osteneală, zel, promptitudine.

Din punct de vedere al sănătății și securității în muncă, due diligence înseamnă verificarea faptului că angajatorul a luat toate măsurile de precauție rezonabile în circumstanțele existente, pentru a preveni accidentele la locul de muncă.  

Pe baza rezultatelor unui process de Safety Due Diligence, organizațiile interesate pot să realizeze planuri de prevenire a accidentelor și de eliminare a cauzelor acestora. Protecția oamenilor este scopul principal.

Safety Due Diligence nu este o activitate polițienească, de măsurare mecanică a conformității cu legea sau de verificare a existenței sistemelor și a indicatorilor siguranței în muncă. Este despre înțelegerea felului în care oamenii gândesc și iau decizii legate de risc și a modului în care cultura organizațională condiționează comportamentele oamenilor.

Safety Due Diligence ne ajută să înțelegem cum are organizația grijă de oameni la locul de muncă și ce putem face din punct de vedere social și educațional pentru a ajuta personalul să abordeze eficient riscurile.

Deși intangibilă și greu de definit, cultura organizațională este unul dintre factorii majori de influență a modului în care oamenii judecă și iau decizii în situații de risc.

Cultura organizațională este un complex de elemente ce pot fi observate într-o organizație, ce include obiceiurile, leaderii, eroii și persoanele detestabile din prezentul si istoria organizației, limbajul folosit, atitudinea, valorile, credințele, structurile de funcționare si comportamentele oamenilor, artefacte, sloganuri și simboluri.

Prin intermediul proiectelor de tip Safety Culture Due Diligence, Corporate Dynamics identifică stilul de leadership, gradul de maturitate al organizației în abordarea riscului și unde se poate interveni din perspectiva psihologiei sociale a riscului pentru îmbunătățirea siguranței în muncă.

Metodologia folosită de Corporate Dynamics utilizează trei elemente:

  • ICue diagnostic – metodă verbală, vizuală și semiotică de abordare a riscului
  • Discovery workshops – grupuri calitative de lucru focalizate pe leadership și siguranța în muncă
  • Safety Culture Leadership Survey – chestionar focalizat pe abordarea risului și înțelegerea culturii safety

Pe baza informaților relevate în procesul Safety Culture Due Diligence, oferim organizațiilor recomandări practice pentru imbunatățirea siguranței în muncă în ce privește stilul de leadership, abordarea riscului, cultura organizațională și procesul de învățare.

Pentru o ofertă specifică vă rugăm să ne contactați.