cursuri safety

Programele și intervențiile Corporate Dynamics se concentrează pe modalități practice de conștientizare si influență a deciziilor care conduc la accidente, înainte ca ele sa aibă consecințe dezastruoase. 

Workshop-urile noastre sunt evenimente practice de învățare, ce oferă cunoștințe, abilități și instrumente pentru îmbunătățirea angajamentului și a încrederii, pentru schimbare comportamentală.

Cursurile Corporate Dynamics sunt foarte interactive și reușesc să stimuleze participarea si contribuțiile tuturor persoanelor prezente. Participanții se întorc la job entuziasmați să pună în practică instrumentele învățate de prevenire a accidentelor.

Consultanții și trainerii Corporate Dynamics au prezența, conținutul și limbajul care îi face să fie acceptați și urmați indiferent de nivelul de pregătire al participanților.

MANAGEMENTUL PERFORMANȚEI SAFETY

Cursul MANAGEMENTUL PERFORMANȚEI SAFETY echipează specialiștii HSE cu înțelegerea celor mai moderne abordări din industrie și oferă instrumente practice pentru managementul eficient al activităților safety de zi cu zi.

Programul facilitează cristalizarea unei viziuni safety care sprijină strategia de business a companiei și permite totodată creșterea gradului de maturitate al organizației în ceea ce priveste abordarea riscului. 

Participanții se familiarizeză cu limbajul de business necesar managementului activităților HSE la standarde internationale.

Subiecte abordate în cadrul cursului MANAGEMENTUL PERFORMANȚEI SAFETY:

 • Safety Management vs. Safety Leadership
 • Concepte cu care operăm: Manager, Leader, Leadership, Followership; Hazard, Risk, Accident, Near Miss, Safety.
 • Factori de Influență a Riscului. Viziune integrate asupra riscului
 • Gradul de maturitate al organizatiei în abordarea riscului
 • Metode pentru controlul riscurilor. Ierarhia controalelor.
 • Evaluarea riscului. ALARP
 • Homeostazia riscului
 • Evalurea individuală a riscurilor. 5 Pasi. SEA. Stop Work.
 • Factori de risc ergonomic. Prevenirea MSD.
 • Să înțelegem complexitatea. Safety ca o problemă ciudată (wicked problem)
 • Safety: cost sau investiție? Impactul asupra obiectivelor de business 
 • Costurile reale ale unui accident. 
 • Importanta raportarii accidentelor si a incidentelor de tip near miss
 • Safety Standard Management Work.
 • Curba Bradley. Relația dintre cultură-responsabilitate-accidente 
 • Tipuri de indicatori safety: lagging, leading, transforming.
 • Failibilitate, zero riscuri, zero accidente. Setarea obiectivelor safety.
 • Inspecția/ auditul safety vs. vizita de siguranță
 • Siguranța în muncă realizată vs. Siguranța în muncă imaginată 
 • Managementul comportamentelor nesigure. Bonusare vs. penalizare
 • Adresarea si corectarea comportamentelor periculoase 

SAFETY LEADERSHIP

SAFETY LEADERSHIP este un program de transformare a gândirii, a capacităților si a modului de abordare a siguranței în muncă, customizabil 100% conform nevoilor și specificului fiecărei organizații. 

Cursul stimulează învățarea, responsabilizează și crește gradul de implicare a participanților în prevenirea accidentelor de muncă și se aplică în tandem cu sistemele existente pentru managementul siguranței.

Adresat managerilor și șefilor de echipă, programul SAFETY LEADERSHIP a fost desemnat de către Govnet, drept BEST SAFETY TRAINING PROGRAM in Romania în 2023. 

Subiecte abordate în cadrul cursului SAFETY LEADERSHIP:

CONSTRUIREA CULTURII SIGURANȚEI ÎN MUNCĂ

 • Clarificarea conceptelor cu care operăm: Manager, Leader, Leadership, Followership; pericol, risc, incident, accident, near miss, safety.
 • Factorii care influențează modul în care oamenii judecă și iau decizii legat de risc.
 • Cultura – mai mult decât “cum facem lucrurile, pe aici”. Metafora Norului cultural
 • Matricea de maturitate a riscului organizațional
 • Curba Bradley. Dezvoltarea responsabilității în materie de siguranță
 • Înțelegerea complexității. Siguranța ca “problemă ciudată”
 • Înțelegerea valorilor concurente în echipe, grupuri și organizații.
 • Failibilitate umană, risc zero, zero accidente. 
 • Influența siguranței psihologice pentru “vorbirea liberă”, raportarea pericolelor și a incidentelor near miss.

PSIHOLOGIA SOCIALĂ ÎN SAFETY LEADERSHIP

 • Dialectica relatiei in leadership: a conduce – a urma.
 • Înțelegerea sinelui. Locus of control. 
 • 8 tipuri de inteligență. Inteligența emoțională vs inteligența academică 
 • Stres, Di-stres, De-stres, Eu-stres.  Gestionarea presiunii. 
 • Reziliență și abilități cognitive de reîncadrare.
 • Stilul meu de conducere. DISC – profil și percepții. 
 • Abilități de gândire critică. Întrebări politice critice – studiu de caz
 • 1 creier, 3 minți. Inconștientul și subconștientul 
 • Înțelegerea reacțiilor intuitive, a regulilor general valabile și a euristicilor. 
 • Stimularea comportamentelor conștiente de siguranță.
 • Cultura grijii reciproce. 
 • Cum iau oamenii cu adevărat decizii? Despre convingeri limitative, prejudecăți, pilot automat, automulțumire.
 • De la “a spune” la “a asculta”. Construieste încredere și implicare.
 • Creeaza un sentiment de responsabilitate și motivație intrinsecă. 
 • Înțelege motivația, percepția, discursul, controlul, autoritatea și puterea.
 • De ce-ul din spatele comportamentelor. 
 • Influențaree comportamentelor de siguranță în muncă.
 • Conducerea schimbării in echipa. Implementarea inițiativelor safety. 

CE VORBEȘTI CONTEAZĂ. ABILITĂȚI DE INFLUENȚĂ COMPORTAMENTALĂ.

 • Fundamentele comunicării eficiente: ascultarea, limbajul corpului, empatia, asertivitatea, utilizarea eficientă a întrebărilor.
 • Abilități de influențare a limbajului: Pitching, încadrare, amorsare, oglindire, ancorare, indicia ICue-uri în conversație
 • Fă ce spui si spune ce faci. Mesajele pot evidentia Castigul, neutralitatea, pierderea
 • Mesaje “Reformulate” pentru transformare.
 • Dialog: DOs și DON’Ts
 • Thomas – Kilmann stiluri de gestionare a conflictului.
 • Gestionarea discuțiilor in contradictoriu
 • Cum să abordezi comportamentul neconform – jocuri de rol.

TOOLBOX – ÎNTÂLNIRI, CURSURI, ANALIZA INCIDENTELOR

 • Alegerea formatului de întâlnire potrivit
 • Cum să facilitați întâlnirile care implică siguranța – jocuri de rol
 • Metodologii de învățare pentru instruire și inductie safety 
 • Train The Safety Trainers
 • Abilități de prezentare business
 • ICue Engagement – instrument de implicare si de cartografiere a relatiilor si a riscului

Alături de înțelegerea și asumarea rolului personal în construirea unei culturi sănătoase, participanții învață sa genereze încredere și sigurantă psihologică și să adreseze eficient comportamentelor conforme și non-conforme.

Programul conștientizează participanții legat de modul în care percep si iau decizii legate de risc și îi echipează cu abordări și metode practice de reducere a comportamentelor periculoase. 

Pentru dezvoltarea unor programe care răspund nevoilor dumneavoastră specifice, asteptăm cu interes să ne contactați.

PROVOCĂRI ABORDATE

Ajutăm organizatiile să facă față cu succes provocărilor de tipul:

Înțelegerea impactului pe care costul incidentelor si al accidentele de muncă îl are asupra indicatorilor de productivitate ăi asupra brandului de angajator

Schimbarea de atitudine managerială, de la pasiv-reactiv la pro-activ, atât în relația cu echipele pe care le conduc cât și cu contractorii. 

Creșterea impactului pe care echipa top management și coorodonatorii SSM îl au în organizație prin construirea unei culturi a grijii reciproce și a comunicării eficiente, în care fiecare om este atent atat de el cat si de colegii de echipă.

Reducerea riscurilor ergonomice atat pentru angajații care lucrează la birou sau de acasă, cât și pentru cei detașați la client.

Echiparea participantilor cu tehnici simple de adresare a comportamentelor conforme și ne-conforme.

Dinamizarea întâlnirilor periodice ce au ca subiect siguranța în muncă, prin creșterea gradului de interactivitate și implicarea tuturor participanților.