cursuri safety

Programele și intervențiile Corporate Dynamics se concentrează pe modalități practice de conștientizare si influență a deciziilor care conduc la accidente, înainte ca ele sa aibă consecințe dezastruoase. 

Workshop-urile noastre sunt evenimente practice de învățare, ce oferă cunoștințe, abilități și instrumente pentru îmbunătățirea angajamentului și a încrederii, pentru schimbare comportamentală.

Cursurile Corporate Dynamics sunt foarte interactive și reușesc să stimuleze participarea si contribuțiile tuturor persoanelor prezente. Participanții se întorc la job entuziasmați să pună în practică instrumentele învățate de prevenire a accidentelor.

Consultanții și trainerii Corporate Dynamics au prezența, conținutul și limbajul care îi face să fie acceptați și urmați indiferent de nivelul de pregătire al participanților.

SAFETY LEADERSHIP

SAFETY LEADERSHIP este un program de transformare a gândirii, a capacităților si a modului de abordare a siguranței în muncă customizabil 100% conform nevoilor și specificului fiecărei organizații. 

Acesta stimulează învățarea, responsabilizează și crește gradul de implicare a participanților în prevenirea accidentelor de muncă și se aplică în tandem cu sistemele existente pentru managementul siguranței. 

Topici sub umbrela SAFETY LEADERSHIP: 

ICUES – EVALUAREA RISCULUI

PSIHOLOGIA SOCIALĂ A RISCULUI

INFLUENȚA DECIZIILOR LEGATE DE RISC

COORDONATORI SSM – KEY SAFETY SKILLS

MANAGEMENTUL STRATEGIC AL RISCULUI

SAFETY LEADERSHIP. COMUNICARE ȘI INFLUENȚĂ COMPORTAMENTALĂ

ADRESAREA ȘI CORECTAREA COMPORTAMENTELOR NECONFORME

FACILITAREA IMPLICĂRII ÎN ÎNTÂLNIRILE SSM

TRAIN THE SAFETY TRAINERS

SAFETY DUE DILLIGENCE

STIMULAREA CULTURII SAFETY

MĂSURI CRITICE DE CONTROL

STIMULARE RAPORTĂRII INCIDENTELOR

ERGONOMIE PERSONALĂ

Alături de înțelegerea și asumarea rolului personal în construirea unei culturi sănătoase, participanții învață sa genereze încredere și sigurantă psihologică și să adreseze eficient comportamentelor conforme și non-conforme.

Programul conștientizează participanții legat de modul în care percep si iau decizii legate de risc și îi echipează cu abordări și metode practice de reducere a comportamentelor periculoase. 

Pentru dezvoltarea unor programe care răspund nevoilor dumneavoastră specifice, asteptăm cu interes să ne contactați.

PROVOCĂRI ABORDATE

Ajutăm organizatiile să facă față cu succes provocărilor de tipul:

  • Înțelegerea impactului pe care costul incidentelor si al accidentele de muncă îl are asupra indicatorilor de productivitate ăi asupra brandului de angajator
  • Schimbarea de atitudine managerială, de la pasiv-reactiv la pro-activ, atât în relația cu echipele pe care le conduc cât și cu contractorii. 
  • Creșterea impactului pe care echipa top management și coorodonatorii SSM îl au în organizație prin construirea unei culturi a grijii reciproce și a comunicării eficiente, în care fiecare om este atent atat de el cat si de colegii de echipă.
  • Reducerea riscurilor ergonomice atat pentru angajații care lucrează la birou sau de acasă, cât și pentru cei detașați la client.
  • Echiparea participantilor cu tehnici simple de adresare a comportamentelor conforme și ne-conforme.
  • Dinamizarea întâlnirilor periodice ce au ca subiect siguranța în muncă, prin creșterea gradului de interactivitate și implicarea tuturor participanților.