Categories
Uncategorized

Ierarhia controalelor și Iluzia controlului

de Decebal Marin Leonard

Identificarea pericolelor la locul de muncă și controlul expunerii la acestea sunt esențiale pentru protejarea operatorilor.

La modul general, pericolul este definit că fiind o situație sau un obiect care are potențialul de a răni oameni sau de a produce daune proceselor sau echipamentelor.

Metode pentru Identificarea pericolelor

Identificarea pericolelor se poate realiza pe mai multe căi:

  • Înțelegerea nevoii și a logicii standardelor de lucru și a regulilor de operare
  • Analiza informațiilor legate de evenimentele trecute – accidente, alerte safety, near-miss
  • Experimentarea diverselor situații prin metodă ‘’încercare – eroare’’
  • Dezvoltarea de scenarii ‘’What-if’’ folosind imaginația și intuiția personală
  • Jocuri de rol și simularea modului în care oamenii vor folosi procesul sau echipamentul în cauză
  • Înțelegerea modului în care oamenii judecă și iau decizii legate de risc în activitatea lor
  • Considerarea concluziilor care reies din studierea culturii organizaționale.

 Ce este și cum se utilizează metoda Ierarhia Controalelor?

Ierarhia controalelor (HoC – Hierarchy of Controls) este cea mai cunoscută modalitate de determinare a acțiunilor ce pot controla expunerea operatorilor la pericole.

Aceste acțiuni sunt reprezentate grafic sub forma a cinci straturi ce compun o piramidă inversată. În partea de sus se află controalele cu cel mai eficient nivel de protecție, iar în partea de jos controalele cu nivelul de protecție cel mai puțin eficient. 

Bazat pe eficacitatea lor, ordinea în care este recomandat să fie abordate este următoarea:

1.              ELIMINARE

2.              ÎNLOCUIRE

3.              CONTROALE TEHNICE

4.              CONTROALELE ADMINISTRATIVE

5.              ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECȚIE (EIP)

Atunci când vrem să identificăm metodele de control, începem din partea superioară a piramidei inversate. Ca prim pas evaluăm fezabilitatea implementării primului strat de control (eliminare) și apoi trecem la al doilea strat (înlocuire). Continuăm acest proces până când ajungem la baza piramidei identificând astfel cât mai multe controale necesare protejării operatorilor.

Unele companii utilizează diferite variații ale acestei ierarhii. De exemplu, Standardul CSA 1002-12 (R2022) include un strat numit “sisteme care sporesc gradul de conștientizare a pericolelor potențiale”; de exemplu, alarme vizuale sau sonore sau semne de avertizare. Acesta este plasat între controalele tehnice și controalele administrative.

Indiferent de numărul de straturi incluse, ierarhia trebuie folosită în ordinea prezentată anterior, primul pas fiind încercarea de eliminare a pericolului.

Atunci când se ia în considerare un înlocuitor este important să se compare riscurile potențiale ale înlocuitorului cu riscurile inițiale și modul în care înlocuitorul se va combină cu diverși factori de influență de la locul de muncă.

În procesele existente, datorită costului și a complexității procesului decizional, ELIMINAREA și ÎNLOCUIREA sunt adesea greu de implementat. Aceste metode devin ieftine și se adopta cu mai mare ușurință în faza de proiectare sau când selectăm echipamente noi. 

Unele pericole nu pot fi controlate folosind o singură metodă de control. Dacă un pericol nu poate fi eliminat, este posibil să fie necesară o combinație de controale.

De exemplu: conducerea mașinii personale în timpul iernii pentru a ajunge la muncă. Controalele pot include interzicerea conducerii în timpul vremii extreme de iarnă (eliminare), determinarea dacă există alte opțiuni de conducere, cum ar fi transportul public (substituire), utilizarea anvelopelor de iarnă (tehnic) și instruirea șoferilor (administrativ).

Pentru a ne asigura că sistemul de control funcționează eficient și că expunerea la pericol este redusă sau eliminată, trebuie să monitorizăm atât pericolul cât și metodă de control.

Controalele nu trebuie să creeze noi pericole. De exemplu, dacă purtarea EIP contribuie la alte pericole (de exemplu stresul termic), atunci este important să se verifice dacă sunt posibile alte metode de control sau dacă sunt necesare măsuri de precauție suplimentare.

Rezultate similare cu cele ale metodei Ierarhia Controalelor se obțin folosind și metoda 10 contramăsuri ale lui Haddon, sau modelul A.C.I.R.L. 9 Box.

Prezentarea pașilor din Ierarhia Controalelor

Mai departe se află o prezentare generală a pașilor:

ELIMINARE

Această activitate constă în eliminarea pericolul la locul de muncă. Poate include interzicerea utilizării unei substanțe chimice toxice, a unui obiect greu sau a unui instrument ascuțit. Este cea mai bună soluție pentru protejarea operatorilor și ar trebui utilizată ori de câte ori este posibil.

ÎNLOCUIRE

Dacă eliminarea unui pericol nu este posibilă, înlocuirea este următoarea metodă de control care ar trebui luată în considerare.

Înlocuirea presupune utilizarea unei alternative mai sigure la pericolul identificat. Un exemplu este înlocuirea vopselelor pe bază de solvenți cu o alternativă pe bază de apă sau utilizarea motoarelor electrice în locul celor diesel pentru a elimina emisiile de gaze de eșapament.

CONTROALE TEHNICE

Controalele tehnice sunt o modalitate fiabilă de a controla expunerea operatorilor, atâta timp cât sunt proiectate, utilizate și întreținute corespunzător.

Un exemplu de control tehnic este distanțarea operatorilor de pericol, izolarea lor prin utilizarea barierelor fizice sau prin plasarea procesului într-un sistem închis.

CONTROALE ADMINISTRATIVE

Controalele administrative stabilesc practicile de lucru care reduc durata, frecvența sau intensitatea expunerii la pericole și contribuie la o mai bună pregătire a personalului. Acestea pot include: rotația locurilor de muncă și asigurarea unor pauze de odihnă adecvate, limitarea accesului la zone sau utilaje periculoase, reglarea vitezelor liniei sau instruirea personalului etc

ECHIPAMENTUL INDIVIDUAL DE PROTECȚIE – EIP

Echipamentul Individual de Protecție limitează efectele expunerii nocive a operatorilor la un pericol.

Alegerea tipului de echipament trebuie să se bazeze pe pericolul specific constatat la locul de muncă. Pentru a avea impactul dorit, echipamentul personal de protecție trebuie purtat și utilizat corect.

La modul general, acesta include salopetă, încălțăminte cu protecție metalică, mănuși, ochelari de protecție, protecție auditivă, cască și masca de protecție respiratorie.

Utilizarea EIP că metodă de control a expunerii ar trebui folosită în situațiile în care celelalte metode de control – eliminarea, substituirea, ingineria sau controalele administrative nu sunt posibile sau suficiente pentru a reduce pericolul.

Indiferent de tipul de echipament de protecție recomandat este esențial să existe un program dedicat pentru implementarea acestuia. Programul ar trebui să includă: evaluarea periodică a pericolelor la locul de muncă, selectarea și instruirea angajaților pentru utilizarea EIP, inspecția și înlocuirea echipamentelor deteriorate sau uzate.

Limitele și critica metodei Ierarhia Controalelor

Modelul Ierarhia Controalelor pe lângă faptul că nu este nici exact și nici cuprinzător, prezintă o selecție de controale care se concentrează pe barierele fizice, fără a adresa factorii cognitivi sau psiho-sociali asociați pericolului si riscurilor.

Ierarhia Controalelor nu ia în considerare multitudinea de motive pentru care luăm decizii inconștiente cu privire la pericole și riscuri, cum sunt experiențele anterioare, frica, euristicile, credințele, orgoliul, izolarea sau hărțuirea la locul de muncă, constrângerile financiare, cultură firmei etc

Modelul nu include și acțiuni care să adreseze sănătatea mintală sau comportamentul oamenilor și întreține iluzia că putem prezice comportamentul uman.

Modelul ignoră Teoria homeostaziei riscului dezvoltată de Wilde, care spune că toți oamenii au propriul nivel țintă de risc. Ei își vor ajusta comportamentul pe baza propriei percepții a riscului față de costurile și beneficiile percepute fie ale asumării riscului, fie ale evitării acestuia.

Deoarece oamenii compensează creșterea incertitudinii și a riscului perceput, pentru a îmbunătăți siguranța uneori este mai eficient să creștem riscul sau percepția oamenilor asupra acestuia.

Prin modelul său linear și ierarhic dar și prin terminologia folosită: ‘’Ierarhie’’ și ‘’Control’’, metoda creează și alimentează iluzia periculoasă a unei false siguranțe.

Dacă ajungem să credem că deținem controlul, vom crede și că este posibil să nu existe erori. O organizație convinsă să creadă că deține controlul și că poate atinge perfecțiunea (824 de zile cu zero accidente) nu poate fi o organizație rezilientă.

Reziliența implică învățare, adaptare, cunoaștere, relaționare, conversație. O organizație rezilientă este o organizație care înțelege și adresează incertitudinea, failibilitatea umană, adaptabilitatea umană, erorile, oamenii și relațiile lor.

Deși avem de a face cu o piramidă întoarsă, grafica folosită transmite mesajul că Echipamentul Individual de Protecție nu este doar un control acceptabil ci unul fundamental care stă la baza controalelor.

Modelul nu vorbește nimic despre cultură organizațională, jocurile de putere din organizație, obiective și interese personale, ierarhii și limitări decizionale etc.

Fiind concentrat pe ce se poate controla, modelul ignoră lucrurile care nu pot fi controlate: mortalitatea, failibilitatea, interesele și emoțiile oamenilor.

Controalele din partea superioară nu sunt la îndemâna operatorului, iar implementarea lor este un proces dificil. Modelul nu vorbește despre nivelul managerial și de expertiză necesare pentru implementare.

Ierarhia Controalelor ne încurajează să ne gândim și să controlăm doar pericolele individuale fără a stimula reflecția cu privire la pericolele complexe, impactul indirect, transferul riscurilor sau subprodusele neintenționate ale controlului ales.

Ca orice model, deși este subiectiv și imperfect, Ierarhia Controalelor are meritul de a sprijini efortul specialiștilor și a consultanților SSM de conștientizare a pericolelor la locul de muncă. 

‘’Cheia riscului și siguranței este capacitatea de a-ți imagina și de a întreține îndoiala!’’ Rob Long