Categories
Health Safety White Papers

Leading vs. Lagging Indicators

de Decebal Leonard Marin

Măsurarea performanței este o parte esențială a oricărui proces de management și stă la baza proceselor de îmbunătățire continuă. Pentru succes, este nevoie de stabilirea indicatorilor relevanți si de raportarea corectă a valorilor măsurate.

Mai jos se află o prezentare generală a indicatorilor de tip lagging si leading. Prezentăm și câteva sugestii pentru utilizarea lor în eficientizarea sistemelor HSE (sănătate – siguranță în muncă – mediu).

Cum traducerea  în limba română nu reflectă prea fericit conținutul lor și nici zona la care se referă: lagging – de intârziere/ decalați și leading – principali/ de vârf, îi voi explica păstrând denumirea lor în limba engleză. 

Ce sunt lagging indicators?

Indicatorii de tip lagging măsoară ce performanță am avut în trecut. Aceștia pot măsura, de exemplu, incidentele sau accidentele unei companii sub formă de statistici ale trecutului. 

Mai jos câteva exemple:

Lagging indicators pentru activităţi legate de siguranța în muncă: 

 • frecvența și gravitatea accidentelor 
 • numărul de persoane rănite
 • numărul și gravitatea leziunile înregistrate
 • zilele lucrătoare pierdute
 • numărul de încălcări al procedurilor

Lagging indicators pentru activități legate de mediu: 

 • incidentele sau încălcări ale legislației de mediu 
 • costurile suportate cu protecția mediului 
 • cantitatea de deșeuri generate 
 • amenzile și valoarea lor 

Indicatorii lagging sunt ușor de cuantificat și de înțeles și sunt utilizați pentru a analiza rezultatele trecutului și benchmarking extern. 

Aceştia nu identifică însă cauzele profunde ale incidentelor și nu ne arată cât de bine reuşeşte compania să prevină incidentele și încălcarea normelor de siguranţă sau de mediu. 

Natura reactivă a indicatorilor lagging îi face să fie o măsură slabă de prevenire a accidentelor. În unele situații, aceștia pot să influențeze negativ atitudinea faţă de safety. De exemplu, când managerii remarcă o rată scăzută a accidentărilor, aceștia pot pune pe plan secundar siguranța în muncă, desi în continuare, pot fi prezenți numeroși factori de risc, ce contribuie la producerea viitoarelor accidente.

O altă limitare a indicatorilor lagging este dată de faptul că aceștia pot să nu apară cu o frecvență suficient de mare pentru a fi considerați drept indicatori fiabili de performanță. 

Ce sunt leading indicators?

Indicatorii de tip leading măsoară performanța care ar putea prezice succesul unui eveniment vitor. Mai jos sunt cateva exemple de leading indicators pentru situația în care dorim îmbunătățirea performanțelor de mediu și siguranță în muncă:

 • training de conştientizare și responsabilizare safety
 • implementarea unor activități, practici și măsuri specifice 
 • activitati de reducere a factorilor de risc musculo-scheletali 
 • audituri de conformitate pentru mediu și de siguranță
 • programele de training pentru protectia mediului și cresterea siguranței în muncă
 • auditurile de cultura și sondajele de percepție în rândul angajaților.

Atunci când utilizăm leading indicators este important ca pe lângă contorizarea acțiunilor, să analizăm și impactul acestora. De exemplu, alături de numărul sesiunilor de training, este util să măsuram și câți dintre participanți au pus în practică cele învățate la curs.

Leading indicators se concentrează pe performanțele viitoare în ce priveşte prevenirea accidentele și a îmbolnăvirilor la locul de muncă.

Natura proactivă a leading indicators permite utilizarea lor în activitatea de prevenire a accidentelor si îmbunătățirea mediului si a sistemelor de siguranţă. Cu ajutorul lor putem acţiona pentru detectarea și reducerea timpurie a riscurilor si a eșecurilor potențiale înainte de a se întâmpla ceva rău.

Concluzie

În context de safety, am putea spune ca lagging indicators sunt măsuri reactive, ce se referă la trecut. Lagging indicators monitorizează rezultatele negative, precum incidentele si accidentele. Leading indicators sunt măsuri proactive, care măsoară eficienţa eforturilor de prevenire.

Programele de siguranta și sănătate eficiente folosesc o combinație a celor doua tipuri de indicatori: leading indicators pentru a stimula schimbarea și lagging indicators pentru a măsura eficacitatea.

Pentru a decide ce indicatori trebuie urmăriți, este util să luăm în considerare indicatorii folosiți tradițional în industria în care activăm. De asemenea vom lua în considerare și indicatorii folosiți de companiile cu rezultate remarcabile în ce privește reducerea riscurilor si prevenirea accidentelor.

Echipa Corporate Dynamics te poate ajuta să îmbunătățești și să eficientizezi sistemul de sănătate și siguranță în muncă folosit de compania în care lucrezi. Pentru detalii, te rog să ne contactezi.